Dutch Grammar Lesson 10

10a. Progressive Form – Progressieve vorm

Dutch does not have an equivalent of the English Progressive Form. Constructions like `We are talking’, `They were playing’, etc. are usually translated with Dutch constructions in the Present Indefinite Tense: We praten, Ze speelden, etc. If it is essential to point out that a certain action is or was taking place at a specific time, the continuity of the action can be expressed in the following ways:

i. By means of one of the four verbs: liggen, zitten, staan or lopen, always followed by
`te’ ,eg.:
We zitten te praten; Ze liepen te spelen, etc.
ii. By means of the construction `aan het’ followed by the verb in the infinitive form, eg.:
We zijn aan het praten; Ze waren aan het spelen, etc.

Writing 1.

Rewrite the following sentences in two different ways in the progressive form, where possible:

 1. De man rookt een sigaret.
 2. Wij praatten over de vakantie.
 3. De mannen drinken een lekker kopje koffie.
 4. De student las een moeilijk boek.
 5. Vader en Moeder denken over hun problemen.
 6. De jongens vechten over een paar gulden.
 7. Wij schreven een lange brief aan onze familie.
 8. De leraar legt een moeilijke constructie (construction) uit.
 9. De zanger (singer) zingt (to sing) een prachtig lied (song).
 10. Gisteravond (last night) keek ik naar een mooi programma (program) op de televisie
  (television).
 11. Er skiden veel mensen. (skien – to ski)
 12. Toen Moeder ons riep zwommen we nog.
 13. Waar werken jullie?
 14. Overal in de wereld vechten mensen.
 15. Zij studeert al de hele dag.

Writing 2.

Translate in Dutch in the progressive form:

 1. We are talking.
 2. He is studying.
 3. Why are you crying? (to cry – huilen)
 4. I am not crying.
 5. They drank coffee all evening. (all – de hele)
 6. But we didn’t talk nonsense. (nonsense – onzin)
 7. He is sleeping instead of listening to the teacher. (instead of – in plaats van)
 8. I am reading a new book by that author.
 9. Are your parents also reading?
 10. No, they are not reading.

10.2 New words – Nieuwe woorden

English Dutch English Dutch
To be in a book In een boek staan Actually Eigenlijk
well-known bekend to admit, to recognize erkennen
for example bijvoorbeeld just, a minute even
glad(ly), happy (happily) blij gold goud
that is right! dat klopt! to recognize herkennen
the poet de dichter everybody iedereen
the playwright de dramaturg classic klassiek
the century, age de eeuw soldier, military militair
the philosopher de filosoof modern modern
(the) half de helft popular populair
the praise de lof tamelijk quite, rather
(the art of) painting de schilderkunst scores (tens) tientallen
the author, writer de schrijver Flemish Vlaams
the Fleming de Vlaming especially vooral
the bird de vogel How good! Smart! Wat goed, zeg!
the indepedence de zelfstandigheid prosperous welvarend
the folly de zotheid world famous wereldberoemd
economically economisch even zelfs
a (whole) lot een heleboel

10.3 Something about culture

June: Wat ben jij aan het doen?
Hannie: Ik zit te lezen. Ik heb een heel mooi boek.
June: Is het Nederlands of Engels?
Hannie: Nederlands.
June: Wie heeft het geschreven?
Hannie: Maarten ‘t Hart.
June: Nooit van gehoord
Hannie: ‘t Hart is erg bekend in Nederland. Hij heeft al tientallen boeken geschreven. Hij is tamelijk populair in Nederland.
June: Hoe heet het?
Hannie: `Een vlucht regenwulpen.’ Ik weet niet wat dat in het Engels is. Een `vlucht’ is zoiets als `a flight, or a flock. Even in het woordenboek kijken. Hier staat dat een wulp een `curlew’ is. Weet je wat dat is?
June: Een soort vogel, denk ik.
Hannie: Ja, dat klopt.
June: Heb je al de boeken van die schrijver gelezen?
Hannie: Nee, niet eens de helft. Ik moet voor school dertig Nederlandse boeken lezen. En dan ook nog twintig Engelse en tien Duitse en tien Franse.
June: Ik moet ook veel boeken lezen, maar gelukkig geen Duitse en Franse.
Hannie: En zeker ook geen Nederlandse!
June: Nee, natuurlijk niet.
Hannie: Waarom `natuurlijk’? Er zijn heel veel goede Nederlandse schrijvers. In de zeventiende eeuw had je bijvoorbeeld Vondel, een dramaturg en dichter (de Nederlandse Shakespeare), Bredero, nog een populaire dichter, en nog een heleboel anderen. En ook nu zijn er veel goede schrijvers. Ik ben bijvoorbeeld ook een boek van Harry Mulisch aan het lezen. Over de tweede wereldoorlog. Erg moeilijk maar ook heel goed.
June: Ik lees ook graag boeken over de tweede wereldoorlog. Eigenlijk houd ik meer van muziek en schilderkunst. Houd jij ook van schilderkunst? Ik houd vooral van moderne kunst.
Hannie: Ik ook, maar de Nederlandse klassieke schilders zijn ook wereldberoemd. Wie heeft nog niet van Rembrandt, Vermeer, Frans Hals en van de Vlamingen Van Eyck en Rubens gehoord? En de negentiende eeuwse expressionist Vincent van Gogh – niet Ven Go hoor! – kent ook iedereen, niet waar?
June: Ja, natuurlijk, en ik ken zelfs de naam van een grote Nederlandse filosoof.
Hannie: Wat goed, zeg! Welke?

June: Desiderius Erasmus. Hij heeft `In Praise of Folly’ geschreven. Ik weet niet wat dat in het Nederlands is.

Hannie: Dat is `Lof der Zotheid’, maar ik heb het nog niet gelezen.

June: Heeft Nederland ook een `Renaissance’ gehad, zoals bv. Italie en Frankrijk?

Hannie: Ja, we noemen de zeventiende eeuw de Gouden Eeuw, want toen was Nederland economisch erg welvarend en militair zeer sterk, sterker zelfs dan Engeland. Wist jij dat Nederland het eerste land was dat de zelfstandigheid van de V.S. erkende?
June: Nee, maar nu weet ik het en nu ben ik nog blijer dat ik een keer in Nederland geweest ben!

Writing 3.

Translate the conversation above into English.

Writing 4.

Answer the following questions:

 1. Wat was Hannie aan het doen?
 2. Zat ze een Engels boek te lezen?
 3. Wie had het boek geschreven dat ze aan het lezen was?
 4. Had June al van de schrijver gehoord?
 5. Hoeveel boeken heeft ‘t Hart al geschreven?
 6. Hoe heet het boek dat Hannie zat te lezen?
 7. Wat is `een vlucht’ in het Engels?
 8. Heeft Hannie al de boeken van ‘t Hart gelezen?
 9. Hoeveel boeken van hem heeft ze gelezen?
 10. Hoeveel Engelse boeken moet ze lezen?
 11. En hoeveel Duitse?
 12. En hoeveel Franse?
 13. Wat was Vondel?
 14. Wanneer leefde hij?
 15. Wie is een bekende, moderne Nederlandse schrijver?
 16. Vindt Hannie zijn boek moeilijk?
 17. Wat is de naam van een bekende 19de eeuwse schilder?
 18. Ken je de naam van een grote Nederlandse filosoof?
 19. Waarom zegt Jan dat ze nu nog blijer is dat ze een keer in Nederland geweest is?
 20. Waarom noemen de Nederlanders de 17de eeuw de Gouden eeuw?
 1. Heb je al veel boeken gelezen?
 2. Heb je al een boek in het Duits, Frans of Nederlands gelezen?
 3. Had je al van Maarten ‘t Hart gehoord?
 4. Heb je al een boek over de tweede wereldoorlog gelezen?
 5. Ken je de naam van een klassieke Amerikaanse schrijver?
 6. Kan je de naam van een moderne Amerikaanse schrijver noemen?
 7. Ken je de naam van een Amerikaanse schilder?
 8. Heb je al een schilderij van Van Gogh gezien?
 9. Weet je wat `renaissance’ betekent?
 10. Wist je dat Nederland het eerste land was dat de onafhankelijkheid van de V.S
  erkende?