Key Phrases

Here’s some ready-to-use phrases to help you get started in Dutch.

Het spijt me, ik spreek geen Nederlands I am sorry, I don’t speak Dutch
Ik leer Nederlands I’m learning Dutch
Ik begrijp Nederlands I understand Dutch
Maar ik kan het niet goed spreken But I cannot speak it well
Ik spreek Nederlands, maar niet zo goed I can speak Dutch but not very well
Spreek je Engels? Do you speak English
Kun je dat herhalen? Can you repeat that please?
Zeg het nog eens! Say again!
Je spreekt te snel voor me You speak too quick for me
Spreek iets langzamer alsjeblieft Speak more slowly please?
Wat betekent dat? What does it mean?
Wat betekent …..? What does ….. mean?
Ik heb hulp nodig met de Nederlandse taal I need help with the Dutch language
Ik ben net begonnen Nederlands te leren I just started learning Dutch
Hoe zeg je dat in het Nederlands? How do you say that in Dutch?
Hoe spreek je dat uit? How do you pronounce that?
Kun je het voor me uitspreken? Could you pronounce it for me?
Hoe spel je dat woord? How do you spell that word?
Kun je me wat Nederlands leren? Can you teach me some Dutch?
Is Nederlands een moeilijke taal om te leren? Is Dutch a difficult language to learn?
Ik vind de uitspraak moeilijk I find the pronunciation difficult
Ik vind de grammatica makkelijk I find the grammar easy